Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

  • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
  • Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
  • Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
  • Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
  • Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
  • Modlitewne wspieranie wspólnoty.

Czciciele Miłosierdzia Bożego gromadzą się w każdy piątek po Mszy świętej wspólnie odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.