Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony w ramach najbliższej wizytacji kanonicznej (raz na 4-5 lat), czyli najprawdopodobniej w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024. Przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania trwa jeden rok szkolny.