Proboszczem parafii jest ks. Marek Michalik ustanowiony w 1995 roku.