Są to rodziny w naszej parafii, którzy poza obecnością na Mszy świętej, chcą w niej aktywnie uczestniczyć poprzez zaangażowanie w liturgię: m. in. czytania mszalne i śpiew psalmów.