W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.