Życzenia Wielkanocne 2021

wpis w: Aktualności, Varia | 0

Umiłowani,

Chrystus Pan zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! W czasie liturgii Triduum Paschalnego, prosimy Pana, by odwrócił od nas choroby, głód oddalił, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. I rzeczywiście, w wielkanocny poranek okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, bo chociaż przeszedł przez śmierci wrota – Ręka Święta rozerwała grobu pęta. I najważniejsze – okup ludzki dokończony. Skoro Pan Jezus był w stanie pokonać śmierć, a przez Jego Mękę dokonało się nasze zbawienie – nie mamy się czego obawiać. Już drugi raz epidemia zburzyła nam spokój świętowania Wielkanocy, lecz On, Sam Jeden jest w stanie pokonać wszystkie nieszczęścia i choroby nasze, a tym których przedwcześnie powołał do Siebie, daje Zbawienie – Życie Wieczne.

„O co prosicie w modlitwie, stanie się Wam, tylko wierzcie” (Mk 11,24). Niech więc ta Wiara w moc dziś Zmartwychwstałego, natchnie nas wszystkich Nadzieją na lepsze jutro. Niech Jego Miłość napełni naszą Wspólnotę spokojem i przyniesie wzajemną życzliwość i pomyślność nam i naszym rodzinom. Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam nie tylko w czasie świątecznym, ale zostanie z nami na każdy dzień.

Z modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim,

                                                                                                                    Ks. Marek Michalik, proboszcz