Ogłoszenia świąteczne

  • 24 XII – Pasterka o 22:00 i 24:00
  • 25 XII i w Nowy Rok – nie będzie mszy św. o godz. 8:30
  • We wszystkie pozostałe dni świąteczne, msze święte w stałym porządku niedzielnym:

8:30, 10:00, 11:30 i 18:00

  • Ze względu na epidemię, w tym roku nie będzie kolędowej wizyty duszpasterskiej w rodzinach – musimy ją odłożyć ze względu na koronawirusa.